Ανάβαση στον Ταΰγετο
Πρόκειται για την υψηλότερη οροσειρά της Πελοποννήσου. Ο Ταΰγετος, επιβλητικός και μεγαλοπρεπής, έχει μια...