Υπάρχουν 2 δωμάτια, το ένα δίπλα στο άλλο, με κοινή είσοδο-έξοδο ιδανικά για παρέα 4 ατόμων.

Παροχές: